Statiegeld en recyclage

We streven naar een zo min mogelijke belasting van het milieu. We zijn ervan overtuigd dat we bezoekers, mits een klein duwtje in de rug, kunnen aanzetten om samen met ons de sortering van afval te optimaliseren. We roepen hen dan ook op om de in het park aangekochte blikjes of petflesjes binnen te brengen in een van onze inzamelpunten. Na het binnenbrengen recupereert men 15 cent per stuk. Zo kunnen we het afval zelf in ontvangst nemen en bijgevolg veel zorgvuldiger sorteren en verwerken. Dit gebeurt in samenwerking met Veolia.