EHBO

De EHBO-post is gevestigd aan de ingang. Je kan hier terecht voor EHBO-gevallen. Ouders kunnen er ook terecht voor het melden en ophalen van zoekgeraakte kinderen.